Elektromobilność - dofinansowania dla firm

Co znajdziesz w poniższym artykule?

Elektromobilność: definicja, sprzęt i dofinansowanie.


Elektromobilność definiuje się jako korzystanie z pojazdów elektrycznych. Pierwotnie odnosiło się to do wszystkich pojazdów (począwszy od rowerów po szybkie pociągi). Poniższy artykuł opisuje tylko elektromobilność w obszarze motoryzacji, ale obejmuje również tematy dotyczące infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

W kontekście elektromobilności wyróżniamy 3 główne elementy:


 • Pojazd czyli w tym przypadku samochód elektrycznych (hybryda lub pełny elektryk)
 • Baterie magazynujące pozyskaną energię z jazdy lub ładowarki elektrycznej
 • Sprzęt do ładowania czyli ładowarki elektryczne do samochodów na prąd

Dofinansowanie na elektromobilność w tym ładowarki elektryczne i samochody, można w skrócie podzielić na finansowanie:

 • krajowe
 • unijne
 • regionalne
 • lokalne
 • inwestycyjne

Dofinansowanie NFOŚiGW na rozwój elektromobliności


7 stycznia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków w programie „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”.

Do tej pory w Polsce mamy około 1700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z czego tylko nieco ponad 30% to punkty ładowania DC, a prawie 70% to darmowe ładowarki AC o mocy mniejszej lub równej 22 kW – informuje wicepremier. -prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski.

Dzięki programowi powstanie 17 000 punktów ładowania samochodów elektrycznych i 20 stacji wodorowych.

Program to duży zastrzyk dla sektora elektromobilności w Polsce. Flota bezemisyjnych pojazdów zarejestrowanych w Polsce stale się powiększa – dziś jest to ok. 32 tys. samochodów osobowych, ok. 1500 samochodów dostawczych i ciężarowych oraz prawie 12 tys. elektrycznych motorowerów i motocykli oraz ok. 600 autobusów. I będzie więcej. W związku z rozwojem programu MÓJ ELEKTRYK, wspierającego zakup i leasing samochodów bezemisyjnych, rośnie zapotrzebowanie na infrastrukturę do ładowania.

Kto może skorzystać z programu dofinansowania stacji ładowania?


O dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji mogą ubiegać się:

 • firmy,
 • gospodarstwa rolne,
 • samorządy,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

Biznesowa instalacja fotowoltaiczna z ładowarką Rolec Wallpod

Do kiedy trwa nabór wniosków o dofinansowanie ?

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 22.11.2021 r. – 30.09.2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Na co można pozyskać środki i w jakiej wysokości ?

Program „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” przewiduje dofinansowanie kilku rodzajów przedsięwzięć:

– Budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innych niż ogólnodostępne stacje ładowania (budżet 70 mln zł) do 25% kosztów kwalifikowanych
– Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW lub przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania (budżet 315 mln zł) – do 30% kosztów kwalifikowanych z możliwością intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych
– Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 150 kW lub przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 150 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania (budżet 315 mln zł) – do 50% kosztów kwalifikowanych
– Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru (budżet 100 mln zł) – do 50% kosztów kwalifikowanych

 
Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn