FAQ

Najczęściej zadawane pytania związane z inwestycją w fotowoltaikę.

Podstawowym elementem instalacji są ogniwa fotowoltaiczne. W ogniwach tych dzięki promieniom słonecznym zachodzi zjawisko fotowoltaiczne i wytwarzany jest prąd stały. Prąd stały następnie przepływa przez falownik (inwerter) i zostaje przetworzony w prąd przemienny, czyli energię elektryczną, dokładnie taką, jaką mamy w gniazdkach.

Na rynku mamy panele fotowoltaiczne tzw. plastikowe, czyli szkło/backsheet oraz panele podwójnie szklane, czyli glass/glass. Te pierwsze szybciej się zużywają, są mniej odporne na warunki atmosferyczne i wysoką temperaturę oraz mają krótsze gwarancje. Te drugie są o wiele bardziej trwałe i odporne na warunki pogodowe, są niepalnie oraz mają dłuższą gwarancję, a dodatkowo w 95% nadają się do recyklingu.

Montaż instalacji fotowoltaicznej w Twojej firmie pozwala na posiadanie własnego źródła energii elektrycznej i produkcję własnej, taniej i czystej energii. To przekłada się przede wszystkim na niższe rachunki za prąd oraz uniezależnienie od podwyżek energii elektrycznej. Dodatkowym aspektem jest korzystny wpływ na środowisko, który firmy coraz częściej firmy wykorzystują, by budować swój pozytywny wizerunek.

Panele słoneczne można zamontować w wielu miejscach. Może być to dach, grunt, a nawet parking – w postaci carportu, czyli wiaty fotowoltaicznej.

Najbardziej efektywnie panele słoneczne pracują na gruncie, dachu płaskim oraz carporcie, ale jak wiemy, nie każda firma ma takie możliwości. Najważniejsze jest znalezienie najlepszej lokalizacji, która pozwoli na jak najwyższą produkcję energii.

W pierwszej kolejności należy wykonać audyt budynku. Jeżeli nasz audytor ma wątpliwości, co do stanu technicznego dachu lub budynku, należy zlecić jego ekspertyzę techniczną. Drugą możliwością jest poszukanie innej lokalizacji dla instalacji fotowoltaicznej np. gruntu lub parkingu.

Jeżeli nie można lub Inwestor nie chce montować paneli słonecznych na swoim dachu, to można je zamontować w innych miejscu np. na gruncie lub na parkingu firmowym w formie carportu. Nasi doradcy zawsze starają się wybrać najbardziej optymalne dla Inwestora rozwiązanie.

Moc paneli to indywidualna sprawa. Istotne jest zużycie energii elektrycznej w skali roku oraz profil jej zużycia przez przedsiębiorstwo. Każdy przypadek jest indywidualnie traktowany oraz analizowany pod kątem opłacalności przez nasz zespół doradców.

Nasze instalacje są projektowane w taki sposób, aby być całkowicie bezpieczne dla Inwestora. Stosujemy wyłącznie nowoczesne rozwiązania, które minimalizują ryzyko pożaru oraz inne zagrożenia. Monitorujemy wszystkie instalacje fotowoltaiczne po ich wykonaniu oraz przeprowadzamy ich przeglądy techniczne, co daje Inwestorowi pewność działania inwestycji.

Instalacje fotowoltaiczne trzeba serwisować, czyli inaczej dokonywać jej cyklicznych przeglądów technicznych, aby utrzymać gwarancję na konstrukcję montażową. Producenci konstrukcji wymagają tego, chociaż niewielu instalatorów o tym wie lub o czym nie informuje swoich Klientów.

Koszty serwisowania instalacji fotowoltaicznej zależą od jej mocy. W przypadku mikroinstalacji, koszty te są ujęte w załączniku gwarancyjnym umowy i mogą wynosić w przedziale od 700 do 1400 zł netto rocznie. W przypadku większych instalacji, koszty te są indywidulanie ustalane, ponieważ zależą od wielkości i złożoności projektu.

Duże znaczenie w bezawaryjnym działaniu fotowoltaiki jest poprawnie wykonany montaż, z użyciem profesjonalnych narzędzi montażowych oraz montaż wykonany przez doświadczone ekipy monterskie z odpowiednimi uprawnieniami. Drugą istotną kwestią jest jakość komponentów. Im wyższa jest ich jakość, tym wyższa gwarancja bezawaryjności całego systemu fotowoltaicznego.

Panele słoneczne najlepiej zamontować na początku roku kalendarzowego, tak aby produkcja prądu rozpoczęła się na wiosnę. Wtedy taka inwestycja daje zyski już od jej uruchomienia. Jednakże przy obecnych zawirowaniach na rynku energii, każdy czas jest właściwy, by zainwestować we własną instalację fotowoltaiczną.

Fotowoltaika pracuje także w pochmurne dni, ponieważ moduły fotowoltaiczne są przystosowane do tego, by generować energię również przy niskim napromieniowaniu – czyli wtedy, gdy dociera do nich światło rozproszone przez chmury. Oczywiście produkcja prądu jest znacznie mniejsza niż w słoneczne dni.

Fotowoltaika dla firm dalej opłaca się przy obecnym rozliczeniu, czyli net-billingu. Ważnym elementem jest autokonsumpcja, która im wyższa – tym lepsze są zyski z instalacji fotowoltaicznej. Warto pamiętać, że w przedsiębiorstwach prąd zużywany jest głównie w ciągu dnia, kiedy instalacja fotowoltaiczna pracuje, co znacznie poprawia autokonsumpcję. Dodatkowo przy obecnym rozliczeniu nie trzeba mieć umowy kompleksowej, która często wiąże się z wyższymi cenami za zakup energii oraz dodatkowymi opłatami.

Nadwyżka energii produkowana przez instalację fotowoltaiczną jest sprzedawana do sieci na podstawie cen ustalanych giełdowo. To znaczy, że nawet jeśli twoja firma nie jest w stanie zużyć całej energii na potrzeby własne, to nadprodukcja nie przepada, lecz zostaje odkupiona przez sprzedawcę prądu. Pozyskane w ten sposób środki są lokowane na indywidualnym koncie, z którego pokrywane są koszty zakupu energii w okresach niedoboru, czyli np. w nocy, jesienią lub zimą.

Skala oszczędności z paneli słonecznych zależy od wielu czynników, ale przy obecnych cenach energii zyski z instalacji o mocy do 50 kWp mogą sięgać nawet 100 000 zł netto rocznie. Kwota zawsze zależy od ceny energii, jakie ma dane przedsiębiorstwo.

Przy obecnych cenach energii, fotowoltaika zwraca się w ciągu 2-3 lat, w zależności czy jest finansowana ze środków własnych, czy korzysta się z finansowania zewnętrznego. Nawet duże i bardzo skomplikowane projekty >50 kWp, w których pojawia się dużo kosztów dodatkowych, zwracają się obecnie w ciągu 5 lat.

Instalacje fotowoltaiczne oparte na nowoczesnych i trwałych rozwiązaniach, które oferujemy mogą pracować nawet 30 lat lub więcej.

Panele słoneczne można w dużej części sfinansować bez angażowania środków własnych. Można skorzystać z finansowania zewnętrznego, takiego jak leasing lub kredyt, gdzie niezbędny jest jedynie ustalony przez bank wkład własny. Warto zwrócić się z zapytaniem o ofertę do banku, w którym Twoja firma już leasinguje sprzęt lub można skorzystać z oferty banku współpracującego z nami.

Zakup paneli słonecznych jest doskonałym sposobem na optymalizację podatkową w Twojej firmie. To oznacza, że zakup ten można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Odliczenie fotowoltaiki może nastąpić na 3 sposoby: odliczenie podatku VAT, odpis rat leasingu oraz odpis amortyzacji.

Instalacja fotowoltaiczna może zostać odpisana w zależności od rodzaju środka trwałego. Fotowoltaikę można zaliczyć jako składową budynku lub jako odrębny środek trwały. W momencie, gdy instalacja zaliczana jest jako składowa budynku, bo została zamontowana na dachu firmy, instalacja podwyższa wartość budynku i będzie amortyzowana razem z nim. Natomiast jeśli będzie ona zaliczana jako odrębny środek trwały, bo została zamontowana na gruncie lub parkingu w formie carportu, to może być amortyzowana oddzielnie.

Dla mikroinstalacji jedynymi źródłami dotacji mogą być Regionalne Programy Operacyjne, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji czy Krajowy Plan Odbudowy, jednakże obecnie wsparcie ma być dedykowane głównie na duże projekty fotowoltaiczne z pozwoleniem na budowę. W przypadku elektrowni do 50 kWp najlepszą formą dotacji jest leasing operacyjny, gdzie zyski z posiadania fotowoltaiki przewyższają koszt raty leasingu. 

Ustawowo instalacje fotowoltaiczne dzieli się wedle wielkości na 3 rodzaje. Pierwsze to mikroinstalacje OZE o mocy poniżej 50 kWp, które są dedykowane dla mniejszych firm. Następnie wyróżniamy małe instalacje OZE o mocy od 50 kWp do 1 MWp, których potrzebują większe firmy. Ostatnią grupą są instalacje OZE o mocy powyżej 1 MWp przeznaczone dla dużych zakładów produkcyjnych.

Proces realizacji mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kWp zaczyna się od spotkania z naszym doradcą, który analizuje potrzeby i wykonuje audyt budynku lub terenu. Następnie na tej podstawie przygotowuje ofertę. Po akceptacji oferty podpisuje się umowę, a montaż następuję do 60 dni. Ostatnim elementem jest zgłoszenie mikroinstalacji do Operatora, który ma do 30 dni na wymianę lub przeprogramowanie licznika w Twojej firmie na dwukierunkowy.

Jeżeli mikroinstalacja do 50 kWp to dla Twojej firmy stanowczo za mało, warto przemyśleć większą instalację, gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę. Proces ten jest dłuższy, ale pozwala realnie zwiększyć oszczędności z inwestycji oraz w większym stopniu uniezależnić energetycznie Twoją firmę.

Moc instalacji fotowoltaicznej powyżej 50 kWp jest dobierana indywidualnie dla każdej z firm. Bierzemy wtedy pod uwagę m.in. zużycie roczne, profil zużycia oraz możliwości techniczne dla montażu. Następnie nasi doradcy dobierają najbardziej optymalne rozwiązanie.

Proces realizacji instalacji fotowoltaicznej powyżej 50 kWp jest bardziej złożony i trwa dłużej. W tym przypadku wymagane są warunki przyłączeniowe od Operatora oraz Pozwolenie na Budowę, które najpierw pozyskujemy dla Inwestora. Gdy dokumentacja jest gotowa, można przystępować do realizacji.

Montaż instalacji fotowoltaicznej przy właściwych warunkach atmosferycznych jest zależny od kilku czynników: instalowanej mocy, miejsca montażu (dach, grunt), złożoności projektu (jeden dach lub teren, kilka dachów lub system mieszany dach/grunt), trasy kablowej do przyłącza. Przy instalacjach do 50 kWp trwa to zwykle kilka dni roboczych wraz z podłączeniem, chyba że pogoda uniemożliwia wykonania prac. W przypadku większych projektów montaż trwa proporcjonalnie dłużej proces w zależności od skali projektu.

Licznik dwukierunkowy jest to licznik, który umożliwia nie tylko pobór energii z sieci, ale także jej wprowadzanie do sieci Operatora. Taki licznik działa dwukierunkowo i umożliwia taki pomiar przepływu prądu w obu kierunkach.

Wymiana licznika nie wiąże się z żadnymi opłatami. Operator dokonuje wymiany lub przeprogramowania licznika bezpłatnie w ciągu 30 dni od przyjęcia zgłoszenia mikroinstalacji.

Kod 0.0.3 – Nazwa licznika

Kod 0.1.0 – Licznik okresów rozliczeniowych

Kod 0.1.2 – Data i czas okresu rozliczeniowego

Kod 0.2.2 – Nazwa aktywnej taryfy rozliczeniowej lub jej oznaczenie kodowe u operatora

Kod 0.9.1 – Aktualny czas

Kod 0.9.2 – Aktualna data

Kod 1.8.0 – Całkowite zużycie energii – ilość kWh pobrana z sieci (jeśli mamy taryfę jednostrefową) lub suma zużycia energii elektrycznej we wszystkich strefach (dla taryf G12, G12w itp.). Dla tych taryf dodatkowo znajdziemy dalsze informacje:

Kod 1.8.1 – Pobór prądu w strefie I

Kod 1.8.2 – Pobór prądy w strefie II

Kod 1.8.3 – Pobór prądu w strefie II

Kod 2.8.0 – Całkowita lub sumaryczna ilość energii elektrycznej, przekazanej do sieci energetycznej (zależnie od posiadanej taryfy). Dodatkowo dla taryf wielostrefowych:

Kod 2.8.1 – Ilość energii oddana w strefie I

Kod 2.8.2 – Ilość energii oddana w strefie II

Kod 2.8.3 – Ilość energii oddana w strefie III

Jeżeli Twoja firma buduje nowy zakład lub halę i chce zamontować tam elektrownię słoneczną, warto pomyśleć nad przygotowaniem dachu pod jej montaż już na etapie projektowym. To znaczy, że trzeba zadbać o odpowiednią nośność dachu, która umożliwi obciążenie go panelami fotowoltaicznymi.

Jeżeli jesteś zainteresowany fotowoltaiką dla Twojego biznesu, skontaktuj się z naszym biurem lub regionalnym doradcą. Nasz doradca spotka się z Tobą, dokona analizy Twojej firmy pod kątem zużycia energii i zaproponuje najbardziej optymalne rozwiązanie.  

Przy wyborze wykonawcy warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak jego doświadczenie, referencje czy oferowaną technologię. Ważna dla Twojej firmy będzie także gwarancja na montaż oraz czy Wykonawca dokonuje przeglądów technicznych montowanych instalacji fotowoltaicznych. Warto także sprawdzić, czy jest to Wykonawca lokalny, który w razie awarii oferuje szybką reakcję serwisową. Dodatkowym plusem będzie również ogólne doradztwo energetyczne oraz opieka posprzedażowa doradcy.