Energia Pomorze Specjalistyczne Rozwiązania Energetyczne

Serwis po gwarancyjny i źle wykonanych instalacji fotowoltaicznych

Shape

Energia Pomorze Zasilani Słońcem

Profesjonalna i Certyfikowana Opieka Gwarancyjna

Usługi serwisowe dla instalacji fotowoltaicznych

Jak działamy serwisowo?

Instalacje fotowoltaiczne, są sprawdzane zarówno systemami FLIR na dronach jak i stacjonarnym sprzętem termowizyjnym. W związku z tym, pomiary są przeprowadzane nawet w trudno dostępnych miejscach.

Analiza pracy instalacji PV, odbywa się również na podstawie odczytów z inwerterów fotowoltaicznych, poprawność montażu i doboru konstrukcji PV na podstawie wizji lokalnej oraz zdjęć z dronów.

Prewencja oraz bezpieczeństwo systemów PV i instalacji przemysłowych

Kamera termowizyjna zapewnia wykrywanie potencjalnych awarii, jeszcze zanim osiągną krytyczne stadium. Dzięki, temu możliwa jest naprawa urządzeń lub ich wymiana, przed awarią całego systemu. Wykryte „hot spoty” w instalacji fotowoltaicznej i wymiana tylko jednego modułu PV, potrafi podnieść wydajność instalacji o kilkanaście %.  Jeszcze ważniejsze jest, wykrycie usterki w przypadku maszyn lub systemów odpowiedzialnych za produkcję w przedsiębiorstwie. Uniknięcie przymusowaego przestoju na produkcji, to kluczowy aspekt każdej firmy produkcyjnej.

Inwestycja w bezpieczeństwo i niezawodność pracy instalacji fotowoltaicznej

Nasza kompleksowa oferta badań termowizyjnych oraz opieka serwisowa, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznych i stacji transformatorowych.

Raport instalacji/urządzeń dla Ubezpieczycieli

Certyfikacja na wykonywanie audytów, pod kątem ubezpieczenia i spełnienie Normy i wytycznych VdS V28569.

Audyt wykonania i serwis instalacji fotowoltaicznej

Weryfikacja poprawność pracy PV za pomocą termowizji. Cykliczne prace serwisowe i detekcja usterek.

Rozbudowa Istniejącej Instalacji Fotowoltaicznej

Rekomendacja co do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej, wykonanie prac montażowych i podłączenie do sieci.

Usługi Serwisowe i Audytorskie dla instalacji fotowoltaicznych

Audyt Termowizyjny

Badanie profesjonalnymi systemami termowizyjnymi w zakładach przemysłowych, budynkach magazynowych, centrach handlowych, biurowcach, budynkach użyteczności publicznej, zakładach przetwórstwa i hodowli oraz gospodarstwach rolnych. Certyfikacja audytu zgodna z wymaganiami firm ubezpieczeniowych oraz normami VdS-28569.

Cykliczny Serwis PV

Po instalacyjny, cykliczny oraz serwisowy przegląd pracy instalacji fotowoltaicznych. Najnowocześniejsze kamery termowizyjne FLIR, umieszczone na dronach i stacjonarnie. Wykrywanie nieprawidłowej pracy paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów PV. Wymiana i serwis poszczególnych, wadliwie pracujących komponentów instalacji fotowoltaicznej.

Kompleksowe Wsparcie

Kompleksowe wsparcie naszych klientów we wszelkich pracach związanych z analizą termowizyjną systemów elektrycznych i elektromechanicznych. Montaż urządzeń oraz ich serwis w oparciu o audyty termowizyjne. Partnerskie i długofalowej podejście biznesowe oraz opieka na systemami fotowoltaicznymi i elektrycznymi w każdym biznesie.

Naprawa Systemów Fotowoltaicznych

Po gwarancyjna naprawa źle wykonanych lub wadliwie pracujących systemów fotowoltaicznych. Wymiana pojedynczych paneli fotowoltaicznych jak i całych instalacji. Optymalizacja pracy systemów fotowoltaicznych oraz ich rozbudowa. Poprawa lub naprawa usterek montażowych oraz opieka serwisowa po wykonaniu napraw.

Badanie Instalacji Elektrycznych

Badanie termowizyjne z kamerą FLIR, wykonuje się na normalnym obciążeniu instalacji elektrycznej. Bezkontaktowy pomiar temperatury złączy, przewodów i innych elementów systemu elektrycznego, pozwala wykryć anomalie termiczne. Na tej podstawie prace serwisowe są łatwiejsze i szybsze.

Monitoring i Serwis Fotowoltaiki

Regularna diagnostyka termowizyjna pozwala unikać awarii i związanych z nimi przerw w dostawie energii. "Parasol serwisowy" oferowany przez Energię Pomorze, zapewnia cykliczne audyty termowizyjne oraz poprawę pracy instalacji fotowoltaicznej. Certyfikacje do wymogów ubezpieczycieli i gwarancja na wykonaną pracę.

Zamów audyt wykonania instalacji fotowoltaicznej lub jej rozbudowy

Nasi Klienci

Transformacje Energetyczne dla Liderów Branżowych

Sprawdź Fotowoltaiczne Instalacje Firmowe

Energia Pomorze Rozwiązania Energetyczne dla Biznesu

Zestawienie zrealizowanych inwestycji przez Energie Pomorze

Najważniejsze informacje związane z badaniami instalacji fotowoltaicznych i opieką serwisową

Co musisz wiedzieć o audytach termowizyjnych i działaniach serwisowych?

Pomimo braku regulacji ze strony ustawodawcy, firmy ubezpieczeniowe akceptują badania zgodne z wytycznymi VdS 2859. W związku z tym kamera termowizyjna powinna spełniać poniższe wymagania:

1. Zakres temperatur pracy: -10 ̊C do +40 ̊C
2. Zakres pomiarowy: -20 ̊C do +500 ̊C
3. Dokładność: ±2% lub 2K
4. Zakres spektralny: LW 8-12 μm lub MW 2-5 μm
5. Rozdzielczość geometryczna: ≤2 mRad
(dla obiektywu 20 ̊25 ̊, najmniejszy mierzalny punkt ≤3mm lub przynajmniej rozdzielczość 500:1)
6. Czułość termiczna dla 30 ̊C: ≤0,08 ̊C
7. Wewnętrzna kalibracja (stabilizacja): tak
8. Sprawdzanie dokładności (całego systemu): roczne, przez producenta lub przy użyciu źródła kalibracji (dokumentacja zawsze wymagana)
9. Rozdzielczość detektora dla kąta 24 ̊ : min 320×240 pikseli
10. Regulowane parametry pomiarowe: emisyjność, temperatura odbita
11. Funkcje pomiarowe: regulowana skala temperatur, 1 punkt pomiarowy, 1 izoterma, 1 obszar pomiarowy, automatyczne wykrywanie miejsca gorącego, stop klatka
12. Zarządzanie pomiarami: cyfrowy zapis, ocena
13. Obsługa: obrotowy lub zewnętrzny (przewodowy lub radiowy) wyświetlacz
Uwaga 1: wyświetlacze zewnętrzne są niepraktyczne w przypadku badań termograficznych, ponieważ operator musi je przechowywać oddzielnie
Uwaga 2: do zdjęć zewnętrznych wymagany jest aparat z oddzielnym wizjerem, ponieważ na wyświetlaczu nie widać żadnych szczegółów z powodu odblasków i odbić.
14. Zasilanie: niezależne od sieci (zasilanie bateryjne) wystarczające na minimalny czas użytkowania 2 godziny
15. Skalowanie obrazu: możliwość ustawiania poziomu i zakresu (Level i Span)
16. Częstotliwość odświeżania: min 9Hz
17. Ustawianie ostrości: zmienna ostrość
18. Obiektywy: szeroki kąt i tele

Standardem zgodny z wymogami firm ubezpieczeniowych jest doroczny przegląd instalacji, przy użyciu kamery termowizyjnej. W przypadku np. instalacji fotowoltaicznej, audyt termowizyjny powinien być przeprowadzony po pierwszym uruchomieniu i przynajmniej raz do roku. Przedsiębiorstwa produkcyjne i inwestorzy w farmy fotowoltaiczne, mogą tworzyć własne procedury, i w zależności od anomalii w pracy urządzeń przeprowadzać audyty cyklicznie np. kwartalnie.

Kamera termowizyjna jest najszybszym, najlepszym i najbardziej efektywnym sposobem na zewnętrzną ocenę pracy poszczególnych paneli fotowoltaicznych, kabli i inwerterów PV. Uszkodzenie, a tym samym gorsza praca, tylko jednego modułu fotowoltaicznego, może powodować znaczne spadki produkcji zielonej energii.

W związku z tym, Energia Pomorze zaleca audyt przynajmniej raz w roku, co jest standardem we wszystkich instalacjach jakie są montowane u naszych klientów.

Prawidłowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej i montaż jakościowych komponentów pozwala minimalizować poniższe usterki oraz problemy w pracy systemów fotowoltaicznych:

 • Błędy w montażu konstrukcji lub nieodpowiednio dobrana konstrukcja do inwestycji i paneli PV,
 • Wadliwe prowadzenie kabli oraz ich łączeń z paneli i inwerterem,
 • Budżetowe moduły fotowoltaiczne z dużym ryzykiem „Hot-spot”,
 • Niepoprawny kąt nachylenia instalacji PV, względem stron świata i wysokości od dachu/ziemi,
 • Niewłaściwa konfiguracja ustawień inwertera fotowoltaicznego,
 • Brak zabezpieczeń lub ich niewłaściwy montaż,
 • Prowadzenie tras kablowych, przez kanały kominowe bez pozwoleń,
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej w miejscach zacienionych,
 • Brak lub niewłaściwy montaż instalacji odgromowej,
 • Montaż paneli fotowoltaicznych niezgodnie z zaleceniami producenta,
 • Przewymiarowanie instalacji względem mocy falownika.

By ubezpieczenie było ważne i by w razie nieszczęśliwego wypadku, móc skorzystać z odszkodowania, bardzo często wymagany jest audyt przy użyciu kamery termowizyjnej. Dodatkowo badanie i wnioski z badania, muszą być akredytowane przez ubezpieczyciela. W związku z tym, tylko certyfikowani audytorzy z kamerami zgodnymi z normą VdS 28569, są wiarygodnymi i uznawanymi powszechnie podmiotami na rynku badań termowizyjnych.

Proces rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej, wymaga analizy dotychczasowej pracy oraz wykonania systemu fotowoltaicznego. Na tej podstawie oraz na podstawie audytu energetycznego, możliwe jest zaplanowanie zakresu prac oraz uzasadnienie biznesowe kosztów rozbudowy. W przypadku dużej rozbudowy, należy wziąć pod uwagę również czynniki zewnętrzne takie jak moc przyłączeniowa, stacja transformatorowa i administracyjno-formalne wymogi rozbudowy fotowoltaiki.

Zaufali Nam