FARMA FOTOWOLTAICZNA

Posiadasz nieużytkowaną nieruchomość gruntową i nie wiesz co z nią zrobić?

 

Zainwestuj i zbuduj z nami swoją własną farmę fotowoltaiczną!

POMAGAMY UMIEJĘTNIE INWESTOWAĆ NA WŁASNYM GRUNCIE

Dzięki własnemu zespołowi projektowemu przystępujemy do inwestycji w farmy fotowoltaiczne całkowicie samodzielnie. Za wszystkie etapy realizacji odpowiadają tylko i wyłącznie nasi pracownicy, dlatego jesteśmy w stanie przeprowadzić tak duże inwestycje w możliwiej jak najkrótszym czasie. Inwestycja w farmę fotowoltaiczną jest obecnie najbardziej bezpieczną formą inwestycji na naszym rynku, dodatkowo spełniając założenia CSR-owe wielu nowoczesnych przedsiębiorstw i zapewniając luksus taniej energii elektrycznej.

Dobry wybór fotowoltaiki dla biznesu to Energia Pomorze

Stosujemy niepalne moduły Glass-Glass Fireclass A

W wykonywanych przez nas instalacjach stosujemy tylko i wyłącznie niepalne moduły typu szkło-szkło (ang. glass-glass) posiadające oznaczenie Fireclass A. Szkło solarne, to specyficzny dedykowany do paneli fotowoltaicznych rodzaj szkła. Jego parametry to: transparentność, niepalność (odporność na wysoką temperaturę), wytrzymałość na obciążenia, powłoki hydrofilne, powłoki przeciwko uszkodzeniom/zarysowaniom. Zapewniamy dzięki temu bezpieczeństwo inwestora oraz gwarantujemy spełnienie najbardziej restrykcyjnych wymogów zakładów ubezpieczeniowych.

Tylko indywidualnie projektowane konstrukcje

Nie stosujemy gotowych rozwiązań montażowych. Wszystkie nasze konstrukcje są projektowane indywidualnie do każdej inwestycji. Dbając o najwyższą jakość wykonania inwestycji bierzemy pod uwagę m.in. takie parametry jak: statyka dachu, rodzaj poszycia dachowego, rozwiązania konstrukcyjne całego obiektu oraz, co najważniejsze, strefę wiatrową i strefę śniegową w jakiej będzie się znajdować inwestycja. Dzięki temu, nawet w czasie burzy, nasi klienci mogą spać spokojnie.

Standardowa 15-letnia gwarancja

Wszystkim naszym Klientom oferujemy gwarancję w segmencie Premium, zabezpieczając przy tym ich inwestycje na piętnaście lat. Przez cały okres trwania gwarancji w przypadku awarii czy uszkodzeń komponentów oferujemy bezpłatne wymiany i naprawy gwarancyjne. W ramach gwarancji dokonujemy również corocznych przeglądów instalacji. Jednym z elementów przeglądu jest użycie drona z kamerą termowizyjną, dzięki temu jesteśmy w stanie zbadać szczegółowo całą instalację. Dodatkowo nasze centrum serwisowe jest do dyspozycji naszych Klientów. Nie uciekamy od odpowiedzialności, jesteśmy od tego by zapewnić najwyższy standard obsługi na rynku, w tym obsługi serwisowej.

Nie korzystamy z podwykonawców

Odpowiedzialność za tak duże inwestycje jest ogromna. Nie wyobrażamy sobie, aby takie inwestycje realizował ktoś niedoświadczony, dlatego też wszystkie instalacje wykonują nasi doświadczeni i wykwalifikowani monterzy i elektrycy. W pełni bierzemy odpowiedzialność za wszystkie wykonywane przez nas prace.

ETAPY REALIZACJI - FARMA FOTOWOLTAICZNA

W pierwszym etapie realizacji inwestycji w farmę fotowoltaiczną niezbędnym jest pozyskanie kopii map zasadniczych z zasobów geodezyjnych oraz uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów działek przedmiotowych i sąsiadujących.

Przygotowana zostanie koncepcja instalacji elektrycznej na potrzeby wniosku i wydanie warunków przyłaczeniowych przez OSD. Dokonane zostaną konsultacje i uzgodnienia z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oraz zostanie złożony wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych.

Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub przygotowanie wniosku oraz uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Obsługa geodezyjna projektu wraz z przygotowaniem mapy do celów projektowych oraz wykonanie niezbędnych badań geologicznych na terenie planowanej inwestycji.

Wykonanie architektonicznego projektu budowlanego (zagospodarowanie terenu + konieczne uzgodnienia) oraz projektu elektrycznego. Wykonanie niezbędnych ekspertyz i uzgodnień z rzeczoznawcą p. poż. Uzyskanie końcowych opinii i zaświadczeń p. poż.

Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę.

Rozpoczęcie prac realizacyjnych związanych z budową farmy fotowoltaicznej.

Współpracujemy z najlepszymi