FARMA FOTOWOLTAICZNA

Posiadasz nieużytkowaną nieruchomość gruntową i nie wiesz co z nią zrobić?

 

Zainwestuj i zbuduj z nami swoją własną farmę fotowoltaiczną!

POMAGAMY UMIEJĘTNIE INWESTOWAĆ NA WŁASNYM GRUNCIE

Dzięki własnemu zespołowi projektowemu przystępujemy do inwestycji w farmy fotowoltaiczne całkowicie samodzielnie. Za wszystkie etapy realizacji odpowiadają tylko i wyłącznie nasi pracownicy, dlatego jesteśmy w stanie przeprowadzić tak duże inwestycje w możliwiej jak najkrótszym czasie. Inwestycja w farmę fotowoltaiczną jest obecnie najbardziej bezpieczną formą inwestycji na naszym rynku, dodatkowo spełniając założenia CSR-owe wielu nowoczesnych przedsiębiorstw i zapewniając luksus taniej energii elektrycznej.

Dobry wybór fotowoltaiki dla biznesu to Energia Pomorze

Stosujemy niepalne moduły Glass-Glass

W wykonywanych przez nas instalacjach stosujemy tylko i wyłącznie niepalne moduły typu szkło-szkło (ang. glass-glass). Szkło solarne, to specyficzny dedykowany do paneli fotowoltaicznych rodzaj szkła. Jego parametry to: transparentność, niepalność (odporność na wysoką temperaturę), wytrzymałość na obciążenia, powłoki hydrofilne, powłoki przeciwko uszkodzeniom/zarysowaniom. Zapewniamy dzięki temu bezpieczeństwo inwestora oraz gwarantujemy spełnienie najbardziej restrykcyjnych wymogów zakładów ubezpieczeniowych. Dodatkowo moduły są wykonane w technologii BIFACIAL – dzięki czemu, w przypadku dachów płaskich oraz gruntów, instalacji produkuje 10-30% więcej prądu.

Tylko indywidualnie projektowane konstrukcje

Nie stosujemy gotowych rozwiązań montażowych. Wszystkie nasze konstrukcje są projektowane indywidualnie do każdej inwestycji. Dbając o najwyższą jakość wykonania inwestycji bierzemy pod uwagę m.in. takie parametry jak: statyka dachu, rodzaj poszycia dachowego, rozwiązania konstrukcyjne całego obiektu oraz, co najważniejsze, strefę wiatrową i strefę śniegową w jakiej będzie się znajdować inwestycja. Dzięki temu, nawet w czasie burzy, nasi klienci mogą spać spokojnie.

Standardowa 15-letnia gwarancja

Wszystkim naszym Klientom oferujemy gwarancję w segmencie Premium, zabezpieczając przy tym ich inwestycje na piętnaście lat. Przez cały okres trwania gwarancji w przypadku awarii czy uszkodzeń komponentów oferujemy bezpłatne wymiany i naprawy gwarancyjne. W ramach gwarancji dokonujemy również corocznych przeglądów instalacji. Jednym z elementów przeglądu jest użycie drona z kamerą termowizyjną, dzięki temu jesteśmy w stanie zbadać szczegółowo całą instalację. Dodatkowo nasze centrum serwisowe jest do dyspozycji naszych Klientów. Nie uciekamy od odpowiedzialności, jesteśmy od tego by zapewnić najwyższy standard obsługi na rynku, w tym obsługi serwisowej.

Nie korzystamy z podwykonawców

Odpowiedzialność za tak duże inwestycje jest ogromna. Nie wyobrażamy sobie, aby takie inwestycje realizował ktoś niedoświadczony, dlatego też wszystkie instalacje wykonują nasi doświadczeni i wykwalifikowani monterzy i elektrycy. W pełni bierzemy odpowiedzialność za wszystkie wykonywane przez nas prace.

ETAPY REALIZACJI - FARMA FOTOWOLTAICZNA

W pierwszym etapie realizacji inwestycji w farmę fotowoltaiczną niezbędnym jest pozyskanie kopii map zasadniczych z zasobów geodezyjnych oraz uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów działek przedmiotowych i sąsiadujących.

Przygotowana zostanie koncepcja instalacji elektrycznej na potrzeby wniosku i wydanie warunków przyłaczeniowych przez OSD. Dokonane zostaną konsultacje i uzgodnienia z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oraz zostanie złożony wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych.

Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub przygotowanie wniosku oraz uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Obsługa geodezyjna projektu wraz z przygotowaniem mapy do celów projektowych oraz wykonanie niezbędnych badań geologicznych na terenie planowanej inwestycji.

Wykonanie architektonicznego projektu budowlanego (zagospodarowanie terenu + konieczne uzgodnienia) oraz projektu elektrycznego. Wykonanie niezbędnych ekspertyz i uzgodnień z rzeczoznawcą p. poż. Uzyskanie końcowych opinii i zaświadczeń p. poż.

Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę.

Rozpoczęcie prac realizacyjnych związanych z budową farmy fotowoltaicznej.

Współpracujemy z najlepszymi