Fotowoltaika w rolnictwie

Co znajdziesz w poniższym artykule?

Czy fotowoltaika w branży rolniczej się opłaca?

 

Jak rozpocząć proces instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym lub hodowlanym? Czy inwestycja w Agro fotowoltaikę się opłaci? To pytania na które szukają odpowiedzi zarówno Rolnicy indywidualni, jak i duże podmioty z branży rolniczej.

Planowanie i realizacja budowy instalacja fotowoltaicznej to złożony proces, podzielony na wiele etapów. Odpowiednie zaplanowanie instalacji PV, jest szczególnie ważne w warunkach wiejskich. Dlatego warto na początku wymienić najważniejsze elementy udanej instalacji fotowoltaicznej:

 1. Lokalizacja
 2. Cel budowy np. inwestycja we własną energię, handel energią na giełdzie TGE czy magazyny energii zasilane z fotowoltaiki
 3. Dobór sprzętu jaki będzie wykorzystany, czyli: moduły fotowoltaiczne, konstrukcje, falowniki, stacje transformatorowe i magazyny energii
 4. Projekt instalacji fotowoltaicznej
 5. Warunki na jakich wykona instalację firma zewnętrzna
 6. Serwisowanie instalacji fotowoltaicznej czyli opieka po montażowa

Znając odpowiedzi na powyższe pytania lub posiadając wymagane informacje, można przystąpić do fazy wykonawczej inwestycji w AGRO fotowoltaikę.

Jak sfinansować rolniczą instalację fotowoltaiczną?

 

Najprostszym sposobem na własną rolniczą instalację PV, jest sfinansowanie jej ze środków własnych. 

Natomiast zewnętrzne finansowanie uzależnione jest od szeregu czynników, takich jak:

 • miejsce np. Polska wschodnia
 • cel np. optymalizacja i transformacja energetyczna działalności
 • skorzystanie ze środków samorządów lokalnych, krajowych czy Unijnych
 • finansowanie z podmiotów finansowych takich jak np. BOŚ

W przypadku terenów wiejskich jest kilka opcji na dofinasowanie inwestycji w instalację fotowoltaiczna na wsi:

 • Program Czyste Powietrze
 • Regionalne programy samorządowe
 • PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)
 • Preferencyjne kredyty Banku Ochrony Środowiska

Gdzie zbudować instalację fotowoltaiczną?

 

Kilka istotnych czynników determinuje wybór lokalizacji na budowę instalacji fotowoltaicznej. Tereny rolnicze charakteryzują się:

 1. Dużymi powierzchniami dachowymi. Chlew, kurnik czy obora doskonale pasują do dachowej instalacji fotowoltaicznej. 
 2. Dużą powierzchnią gruntów, mogących być przeznaczonych na naziemną instalację fotowoltaiczną.
 3. Możliwością integracji konstrukcji fotowoltaicznej z charakterystyką upraw pod nią.
 4. Możliwością integracji fotowoltaiki z budynkami np. szklarnia solarna.
 

W związku z tym, najlepszymi terenami na duże instalacje są nieużytki rolne lub tereny po produkcyjne/hodowlane takie jak np. łąki czy dachy nieużywanych budynków. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia „względnie” płaski terenem lub wielkopowierzchniowymi dachami,

W przypadku ziemi rolniczej farmy fotowoltaiczne, mogą powstać jedynie na najgorszej klasie ziemi. Związane jest to zarówno z regulacjami krajowymi jak i lokalnymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rybackim

fotowoltaika rybactwo

Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie drobiarskim

fotowoltaika drobiarstwo

Jakie panele fotowoltaiczne wybrać do instalacji rolniczej?

 
W przypadku fotowoltaiczny do Agro fotowoltaiki, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów:
 
 1. Gwarancja w przypadku paneli fotowoltaicznych jest udzielana na dwa parametry:
 • Produktowa, czyli gwarancja udzielana na prawidłowe działanie modułu fotowoltaicznego. Dobrej klasy panele PV mają gwarancję 15 lat wzwyż a najlepsze 25-30lat.
 • Na liniowy spadek mocy, czyli gwarancja udzielna na określoną efektywność pracy paneli fotowoltaicznych, podaną w procentach i latach. Najlepsze panele fotowoltaiczne charakteryzują się 30 letnią gwarancją na moc i efektywnością pracy po 30 latach w przedziela 86-91%.
 

W przypadku paneli fotowoltaicznych glass-glass (podwójne szkło) w większości przypadku, gwarancja na moc wynosi 30 lat. Natomiast gwarancja na moc w przypadku modułów PV ze szkłem tylko od frontu to 25 lat.

Wniosek: często w ramach jednego producenta panele bifacjalne i podwójnie szklane mają dłuższą gwarancję na moc niż odpowiedniki „standardowe”. Również, panele fotowoltaiczne mniej znanych producentów posiadają gwarancję „tylko” 25 lat na produkcję mocy.

Co za tym idzie, sami producenci wskazują na wyższość a przez to dłuższą gwarancję paneli podwójnie szklanych.

Jakie są zalety i wady korzystania z paneli fotowoltaicznych podwójnie szklanych, w przypadku branży rolniczej/hodowlanej?

 

Z punktu widzenia inwestycji w Agro fotowoltaikę panele dwustronne „zamknięte” w szklanej obudowie, są szczególnie predysponowane do projektów fotowoltaicznych pracujących często w trudnym środowisku.

Plusy paneli glass-glass w rolnictwie

 
 • Podwyższona odporność na ogień.
 • Z reguły w konfiguracji z bifacjalnymi ogniwami, produkujących nawet 30% dodatkowej energii.
 • Dłuższa gwarancja na panele fotowoltaiczne i ich efektywność po 30 latach.
 • Możliwość uzyskania lepszych warunków ubezpieczenia i gwarancji pracy instalacji fotowoltaicznej.
 • Wyższa wytrzymałość na warunki atmosferyczne i mniejsza degradacja związana z pracą w specyficznym otoczeniu np. mgła solna, wilgoć czy amoniak.
 • Wymóg profesjonalnej firmy montażowej.
 • Dedykowane rozwiązania montażowe, wymagające nowoczesnych rozwiązań.
 • Wygląd zwłaszcza w przypadku Carportów i Wiat fotowoltaicznych.

Minusy paneli glass-glass w rolnictwie

 
 • Waga wyższa niż „zwykłe” panele.
 • Ryzyko uszkodzenia szkła przy przewozie i montażu, przez nieprofesjonalnych wykonawców.
 • Nieco wyższa cena modułów glass-glass.

Magazyny energii dla branży rolnej i hodowlanej

 

Duże magazyny energii, stają się coraz bardziej efektywne kosztowo a wymagania operatorów sieci co do charakterystyki prądowej i ilości oddawanej energii coraz bardziej restrykcyjne. W związku z tym, magazyny wielkoskalowe zaczynają być rozsądną inwestycją. Jednak w przypadku zastosowania baterii w projekcie instalacji rolniczej, należy uwzględnić kilka czynników.

Cel jaki magazyn energia ma spełniać w pracy gospodarstwa rolnego, hodowlanego czy przetwórstwa:

 1. Magazynowanie energii na cele własne.
 2. Magazyn energii, będący jednocześnie awaryjnym zasilaniem. 
 3. Magazynowanie energii w pick- ach produkcyjnych OZE i sprzedaż kiedy nie ma słońca, nie wieje wiatr lub jest korzystna cena na TWE.
 4. Magazyn energii w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa, firmy i produkcji.

Cel użycia determinuje dobór poszczególnych elementów oraz zespolenie magazynu z pracą farmy. Wiodącymi rozwiązaniami na dużą skalę, są kontenerowe magazyny energii, które projektuje się zgodnie z założeniami i potrzebami inwestycji. Optymalnym wyborem jest zakup magazynu energii wraz z konwerterem PCS i stacją transformatorową. Wówczas obiegi kontrola energii DC i AC są sprzężone w jeden kompleksowy system pod klucz. Mogą one zawierać również, zawierać najszybszy na rynku system awaryjnego zasilania.

Farma fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym

 

Kilka istotnych czynników determinuje wybór lokalizacji na budowę farmy PV. Popularyzacja inwestycji w dużą fotowoltaikę, zarówno podmiotów prywatnych jak i państwowych sprawia, że coraz trudniej o idealne warunki na budowę farmy fotowoltaicznej, zwłaszcza rzędu wielkości 500MW – 10MW. 

W związku z tym, najlepszymi terenami są nieużytki rolne. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia „względnie” płaski terenem lub wielkopowierzchniowymi dachami lub instalacjami ( ekrany drogowe, instalacje rolnicze).

W przypadku ziemi rolniczej farmy fotowoltaiczne, mogą powstać jedynie na najgorszej klasie ziemi. Związane jest to zarówno z regulacjami krajowymi jak i lokalnymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Dobrymi miejscami są nieużytki przemysłowe lub po produkcyjne, które pozwalają wykorzystać teren dotychczas niezagospodarowany oraz minimalizują protesty lokalnych społeczności. Dodatkowo posiadają prawdopodobnie ułatwienia logistyczne w postaci dróg dojazdowych, bliskość sieci zasilania i infrastrukturę energetyczną (np. stacje transformatorowe).

Dlaczego odległość od linii średniego i wysokiego napięcia ma znaczenie dla farmy PV?

 

Odległość od linii średniego lub wysokiego napięcia, to być lub nie być każdej farmy fotowoltaicznej. Małe i średnie farmy fotowoltaiczne mogą być przyłączone do linii SN, wówczas optymalne jest by odbiorcy energii znajdowali się w relatywnie blisko (np. to samo województwo), co pozwoli na mniejsze obciążenie linii przesyłowych i uzyskanie wyższych mocy przyłączeniowych.

Z kolei duże projekty >30MW i więcej, przyłączone do sieci wysokiego napięcia, pozwolą na przesyłanie lub zmagazynowanie energii w miejsca oddalonych nawet o setki kilometrów (co nie zmienia optymalnej zasady, że konsumpcja, magazynowanie i przesył powinny znajdować się jak najbliżej źródła wytwarzania czyli farmy).

Moc przyłączeniowa dla farmy fotowoltaicznej

Uzyskanie odpowiedniej mocy przyłączeniowej, to jedno z najtrudniejszych zadań a przy tym kluczowa czynność w przypadku budowy farmy fotowoltaicznej. Ilość energii, która możliwa jest do przesłania do sieci OSD, jest kluczowym aspektem w planowaniu i wyborze miejsca. Mając niższą moc przyłączeniową, niż nominalna moc farmy PV wymusza magazynowanie energii w ramach projektu. Tylko wówczas, możliwa jest kontrola mocy oddawanej do sieci.

To właśnie z nadmiernego i nieregularnego obciążenia systemu przesyłowego przez instalacje PV, bardzo trudno jest o nowe miejsce na przyłączenie produkcji z farmy fotowoltaicznej.

Jak zweryfikować miejsce na farmę fotowoltaiczną?

Mając ogólną lokalizację farmy PV, można ją zweryfikować pod kątem użyteczność w projekcie, odpowiadając na poniższe pytania. Kluczowymi czynnikami lokalizacji farmy fotowoltaicznej są:

 • Klasa gleby w przypadku ziemi rolnej, na której planowana jest inwestycja?
 • Czy działka jest jak najbardziej płaska na całej powierzchni?
 • Czy instalacja PV może być budowana w kierunku południowym lub wschód-zachód?
 • Jaka jest odległości do linii średniego napięcia nie jest więcej niż 200 metrów (w przypadku systemu on-grid i małych projektów np. 1mw)?
 • Jak wygląda dostęp do drogi, która umożliwi transport sprzętu budowlanego, paneli, stacji traformatorowej itd.
 • Najbezpieczniejszym założeniem jest wielkość działki fotowoltaicznej co najmniej 2ha (1MW). Rozwiązaniem na małą powierzchnię działki pod farmę PV są przede wszystkim: dwustronne panele fotowoltaiczne, trackery PV i duże moduły np. 660W Mysolar.
Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn